Sekcja Pracowników Administracji i Obsługi

Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach i Sekcja Pracowników Administracji i Obsługi informuje, że 8 kwietnia 2014 roku (wtorek) o godzinie 12:00 w siedzibie Oddziału odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi.

Dyrektorów prosimy o oddelegowanie pracowników administracji i obsługi będących członkami ZNP na zebranie zgodne z podaną podstawą prawną. Stosowne oddelegowania w formie pisemnej wydamy w trakcie zebrania.

Podstawa prawna:
Ustawa o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 r Dz. U. nr 55 z 1991r. poz. 234 z póź. zmianami

w imieniu
Zarządu Oddziału ZNP w Katowicach
Jerzy Szmajda – Prezes Oddziału

Zarząd Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi:

Przewodnicząca:
Beata Jankowska

Wiceprzewodnicząca:
Grażyna Staroń

Sekretarz:
Aleksander Bogusławski

Członek Zarządu Sekcji:
Ewelina Kasperska