Zarząd 2014-2019

SEKRETARIAT:

Prezes:
Jerzy Szmajda
telefon: 691 856 198, VPN 411
e-mail: jszmajda@znp.edu.pl

Wiceprezesi:
Barbara Kiereś
telefon: 607 421 772, VPN 772
e-mail: barbara.kieres@wp.pl

Bożena Respondek
telefon: 607 426 357, VPN 328
e-mail: brespondek@znp.edu.pl

Alfred Biegaj
telefon: 607 426 367, VPN 329

Sekretarz:
Elżbieta Dziurowicz

PRZEWODNICZĄCY ODDZIAŁOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ:
Sławomir Wiśniewski
telefon: 607 420 693, VPN 293