Zasiłki i zapomogi

Od 1 stycznia 2011 roku obowiązują nowe regulaminy przyznawania zasiłków statutowych oraz zapomóg. Można je pobrać tutaj:

Można również pobrać odpowiednie wnioski: